Laravel
Інноваційні технології
Технологія екстра-хелатування
Технологія ЕКСТРА-хелатування захищає мікроелементи від взаємодії з іншими добривами та засобами захисту рослин в бакових сумішах або ґрунті у широкому діапазоні pH
ACTIVE CARBON TECHNOLOGY
Технологія інтенсифікації ризосферних процесів та підвищення коефіцієнту використання елементів живлення рослинами
RX-технологія
Інноваційна технологія підвищення стресостійкості рослин, що базується на дії низки органічних сполук з високою біостимулюючою активністю та антистресовою дією
APT technology
Технологія підвищення флоемної мобільності поживних речовин, яка забезпечує швидке переміщення елементів від зони внесення у точку росту рослин