Laravel
Инновационные технологии
Технологія екстра-хелатування
Технологія ЕКСТРА-хелатування захищає мікроелементи від взаємодії з іншими добривами та засобами захисту рослин в бакових сумішах або ґрунті у широкому діапазоні pH
ACTIVE CARBON TECHNOLOGY
Технологія інтенсифікації ризосферних процесів та підвищення коефіцієнту використання елементів живлення рослинами
RX-технологія
Инновационная технология повышения стрессоустойчивости растений, основанная на действии ряда органических соединений с высокой биостимулирующей активностью и антистрессовым действием
APT technology
Технологія підвищення флоемної мобільності поживних речовин, що забезпечує швидке переміщення елементів від зони нанесення в точку росту рослин