RX-технологія

Laravel

RX-технологія

Інноваційна технологія підвищення стресостійкості рослин – RX Technology (Resistance eХtreme Technology), базується на дії ряду органічних сполук з високою біостимулюючою активністю та антистресовою дією.

Біологічноактивні компоненти RX Technology регулюють широкий спектр клітинних процесів:

  • стимулюють природні механізми стійкості рослин до абіотичного стресу (посухи, теплового та сольового) та патогенів;
  • виконують функції ендогенного сигналу, активуючі експресію антистресових білків та синтез антиоксидантних ферментів;
  • приймають участь у регуляції транспірації, підвищенні ефективності використання вологи та посухостійкості;
  • сприяють стабільності клітинних мембран;
  • підвищують фотосинтетичну активність;
  • стимулюють ріст та поглинання поживних речовин кореневою системою.