Laravel
Технологічні схеми
Ґрунтове внесення за технологією In-Furrow

Спеціалізовані рідкі та мікрогранульовані добрива, розроблені для внесення під час посіву  (чи посадки) різних сільськогосподарських культур за технологією POP-UP. Основна мета – забезпечити потреби проростків у легкодоступних елементах живленняу період, коли коренева система рослин розвинута ще недостатньо, особливо за несприятливих умов. 

Технологія IN-FURROW (англ. «ін-фуроу») - внесення будь-яких пре-паратів (добрива, ЗЗР, мікробні препарати, регулятори росту тощо) у посівну борозну на насіння або у безпосередній близькості від нього під час посіву. 

Технологія POP-UP (англ. «поп-ап») - внесення добрив під час по-сіву у безпосередньому контакті/або у безпосередній близькості від насіння. Підвид технології IN-FURROW.

ПОТУЖНИЙ СТАРТ СПРИЯЄ:

 • більш швидкому проростанню і рівномірності сходів
 • формуванню розвинутої кореневої системи  
 • посиленому початковому росту рослин
 • кращому протистоянню рослин абіотичним стресам,шкідникам і хворобам
 • кращій конкуренції з бур’янами  
 • більш ранньому цвітінню до настання періоду теплового стресу
 • більш ефективному використанню вологи
 • більш ранньому дозріванню і зменшенню вологості зерна на момент збирання врожаю, а, отже, зниженню витрат на досушування
 • підвищенню врожайності, особливо у роки з низькими температурами на початку вегетаці

Фосфор – найважливіший елемент для внесення під час посіву у рядок із-за його дуже низької мобільності в ґрунті та абсолютної необхідності для початкового росту будь-якої культури. Азот, калій і мікроелементи у складі добрив підвищують його ефективність.

СТАРТОВЕ POP-UP ДОБРИВО НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНЕ ЗА УМОВ:

 • низького рівня доступного фосфору в ґрунті та недостатнього внесення фосфорних добрив до посіву
 • раннього висіву навесні або пізнього восени, незалежно від рівня родючості ґрунту
 • за низької температури грунту на початку вегетації культури
 • у північних районах на ґрунтах легкого гранулометричного складу, а також на інших, низько забезпечених доступним фосфором
 • якщо попередником був чистий пар чи вирощували культури, не здатні до утворення мікоризи  (ріпак, буряк цукровий) - т.з. «синдром пару»
 • но-тілл та ресурсозаощаджувальних технологій вирощування
 • якщо ґрунт схильний до фіксації фосфору (ґрунти з кислим і лужним рН, карбонатні ґрунти)
 • на культурах і сортах/гібридах, що характеризуються слабким чи повільним розвитком кореневої системи
 • за вирощування культур на поливі, де рівні врожайності висок

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ВНЕСЕННЯ POP-UP ДОБРИВ:

АГРОНОМІЧНІ

 • живлення, оптимальне для раннього розвитку рослин
 • високий коефіцієнт використання елементів живлення з добрив
 • підвищення стресостійкості і конкурентноздатності рослин, стійкості до патогенів і шкідників

ЕКОНОМІЧНІ

 • максимум ефективності за низьких норм внесення
 • можливість зменшити норму внесення основного добрива
 • менші витрати на транспортування, зберігання і внесення

ЛОГІСТИЧНІ

 • практичне зберігання і складування
 • більша автономність посівного агрегату
 • менші витрати палива

ЕКОЛОГІЧНІ

 • зниження непродуктивних втрат добрив і ризику забруднення довкілля
 • менше навантаження на ґрунт і менша кількість проходів техніки по полю

 

СИСТЕМИ ДЛЯ POP-UP ВНЕСЕННЯ РІДКИХ СТАРТОВИХ ДОБРИВ.

Сервісна служба Компанії здійснює технічне обслуговування та монтаж автоматизованих насосних систем для внесення рідких форм добривз широким діапазоном норм внесення (від 20 л/га до 300 л/га) на сівалки різної конфігурації.

ВАРІАНТИ ОБСЛУГОВУВАННЯ:

СЕРВІС "ПІД КЛЮЧ"

 • Розробка і виробництво максимально готової для монтажу системи
 • Монтаж на сівалку
 • Сервісний супрові

БАЗОВИЙ СЕРВІС

 • Розробка і виробництво максимально готової для монтажу системи
 • Сервісний супровід

АПГРЕЙТ-СЕРВІС

 • Додаткове обладнання існуючої системи окремими опціями
 • Сервісний супровід