Диафан ACTion 6-23-5

Laravel
Квантум Диафан ACTion 6-23-5

 

 
 
 
 
 
 
 
Високочисті концентровані композиції макроелементів NPK для забезпечення рослин основними елементами живлення.
 

 

Хімічний склад та властивості:

 

Марка Квантум Діафан ACTion 6-23-5
Склад, г/л
Загальний азот (N), в т.ч.:
75

   амонійний азот

   (N-NH4+)

75

   амідний азот

   (N-NH2)

-
Доступний фосфор (Р2О5) 295
Доступний калій (К2О) 64
Властивості:
Густина (при 20 °С), г/мл 1,25 - 1,35
рН, од. 6,0 - 7,0
Температура кристалізації, °С –10,0

 

Ефективне рішення для:

 

 • ґрунтового внесення (технологія IN-FURROW);
 • позакореневого підживлення з метою корекції живлення рослин азотом, фосфором і калієм;
 • фертигації.

 

 

Переваги

 

 • 100% доступна ортофосфатна форма фосфору;
 • Менша залежність від посушливих умов;
 • Ефективне засвоєння за низьких температур ґрунту;
 • Висока ефективність за низьких норм внесення;
 • Відсутність баластних солей (хлориди та ін.) і шкідливих домішок;
 • Безпечність для рослин за оптимальних норм;
 • Нейтральний показник рН;
 • Низький сольовий індекс (безпечність для проростків і листків);
 • Відсутність корозії обладнання;
 • Низька температура кристалізації;
 • Ідеальна можливість сумісного внесення з мікроелементами, пестицидами і біодобривами.

 

 

Ґрунтове внесення (технологія IN-FURROW)

 

Норма внесення 20-50 л/га (25-70 кг/га). Максимальна безпечна для насіння і проростків норма внесення залежить від культури, ширини міжрядь, гранулометричного складу, температури та вологості ґрунту, його катіонообмінної здатності й вмісту органічної речовини, конструкції аплікатора та деяких інших факторів.

 

Позакореневе підживлення

 

Рекомендована норма внесення – 3-7 л/га. Витрата робочого розчину: для польових, овочевих культур – 200-400 л/га, для плодових культур та винограду – 500-1000 л/га.

 

Дотримуйтесь усіх вимог ефективного листкового внесення препаратів. Змішування добрива з жорсткою водою може призвести до випадіння осаду; необхідно використовувати речовини для пом’якшення води.

 

Фертигація

 

Для приготування поливної суміші, потрібно розчинити 5 л добрива не менше ніж у 1000 л води. Загальна витрата добрива в середньому становить від 50 до 100 л/га за період вегетації.  Денна норма витрати добрива коливається в межах 1-10 л залежно від агрономічної необхідності.

 

Обробка насіння

 

Можливе використання добрив Квантум Діафан ACTion для передпосівної обробки насіння у комбінації з протруйниками, мікродобривами, біологічно активними речовинами у нормі 1-3 л/т насіння.