Laravel
5 переваг Квантум Діафан ACTіон

В Україні упродовж останніх  років спостерігається стрімке зростання інтересу українських аграріїв до рідких фосфоровмісних добрив. Зважаючи на значний попит, закономірно, що на ринку з’явився цілий ряд добрив, які різнились за якістю, складом і способом виробництва, але об’єднувались під назвою «рідкі стартові добрива».

Рідкі стартові добрива можуть бути отримані різними способами та з різних сировинних компонентів, технологія їх виробництва може суттєво відрізнятися. В результаті кінцевий продукт може бути схожий за вмістом елементів живлення, проте за багатьма іншими характеристиками, такими як форма поживних елементів, ступінь їх засвоєння, сольовий індекс, температура кристалізації, наявність шкідливих домішок, використання активних функціональних добавок та біостимуляторів, це будуть зовсім різні продукти.

Компанія НВК «Квадрат» першою в Україні почала впровадження технологію In-Furrow®. Вже більше 10 років ми пропонуємо сільгоспвиробникам широку лінійку преміальних стартових добрива марки Діафан. НВК «Квадрат» є лідером українського ринку з виробництва рідких стартових добрив, а після відкриття у лютому 2023 року нового виробничого підрозділу на Вінниччині, ми довели загальну потужність до 250 тон на добу.

Аналізуючи отриманий досвід, ми постійно вдосконалюємо склад наших рідких стартових добрив, щоб якнайкраще врахувати потреби молодих рослин і якнайповніше реалізувати свій генетичний потенціал.

З марками та складом  добрив Квантум Діафан ACTion, які ми пропонуємо у цьому сезоні,  ви можете ознайомитися на нашому сайті : https://quantum.ua/ua/katalog-produkciya-ridki-npk-dobriva

Часто виникає питання, чому Діафан ACTion краще за інші РКД?

 Діафан ACTion суттєво відрізняється від інших РКД присутніх на ринку. Серед багатьох відмінностей можна виділити основні, які найбільшою мірою впливають на агрономічну ефективність: висока технологічність виробництва та якість сировини, інноваційна технологія інтенсифікації ризосферних процесів ACTion та правильно підібрані формуляції для забезпечення оптимальних фізико-хімічних показників добрив, які представлені широкою лінійкою марок. Також важливим є повний технологічний супровід, починаючи від якісного переобладнання сівалок і до агрономічних рекомендації під індивідуальні умови.

  1. Якість сировинних компонентів.

Якість використаної сировини при виробництві добрив визначає кінцеві характеристики продуктів. Найвищі вимоги висуваються до поп-ап добрив (POP-UP®), оскільки їх вносять у безпосередньому контакті з насінням. Квантум Діафан є преміальним сегментом рідких стартових добрив, основою яких є високочиста сировина, що робить добриво цілком безбаластним. При виборі сировини ми перевіряємо кожен зразок на вміст баластних сполук, які можуть суттєво впливати на доступність елементів живлення та підвищувати сольовий індекс, що в результаті призводить до опіків кореневої системи на ранньому етапі її формування. Особливу увагу ми приділяємо контролю токсичних домішок (включаючи важки метали: кадмій, свинець та інші), які є факторами фітотоксичності та можуть впливати не тільки на кількість врожаю, а й на його якість та безпечність. Для цього використовуються сучасні елементні аналізатори - спектрометри індуктивно-зв’язаної плазми (ICP) Thermo  та  Agilent, UV-Vis спектрометр Thermo, а найближчим часом база приладів компанії поповниться рентгенфлюоресцентним аналізатором (XRF) Hitachi.

  1. Технологія ACTion.

Під час виробництва рідких стартових добрив Квантум Діафан використовується унікальна композиція природних рослинних метаболітів та біологічно активних речовин, яка в даний момент знаходиться в процесі патентування та є комерційною таємницею компанії.

За біологічною активністю ці речовини мають аналогічну дію з кореневим ексудатам рослин, стимулюючи ризосферні процеси і створюючи сприятливі умови для формування коренево-ризосферної взаємодії. Компоненти ACTion, через зміни хімічних і біологічних процесів у ризосфері, сприяють мобілізації елементів живлення з ґрунту і підвищують їх доступність.

Принцип роботи технології базується на тому, що ризосферній мікробіоті потрібна певна кількість вуглецю, щоб активізувати мікробіологічні процеси в холодному ґрунті. Природньо такий «запуск» виконують рослини виділяючи у ризосферу низькомолекулярні органічні речовини, тобто кореневі ексудати, які слугують одним з сигналів до початку активної роботи та джерелом енергії для росту ґрунтової мікрофлори. Стимуляція ґрунтових мікроорганізмів навколо коренів за допомогою внесення компонентів ACTion в борозну допомагає швидше розблокувати і запустити мінералізаційні процеси та вивільнення доступних елементів живлення в ґрунтовий розчин (рис. 1).

Рис.1. Вплив добрив Квантум Діафан та технології ACTion на ризосферні процеси.

Технологія ACTion має і інші переваги, зокрема спеціальні буферні агенти в складі добрива перешкоджають швидкому зв’язуванню фосфору в ґрунті чим пролонговують доступність внесеного фосфору при неоптимальній кислотності ґрунту.

Технологія Квантум Діафан ACTion, базується на підборі певних додаткових стимулюючих компонентів, спектр яких можна назвати біохімічним «відбитком пальця», і це забезпечує виражену біологічну активність і влив на ґрунтову мікрофлору  і як результат високу агрономічну ефективність при використанні.

  1. Широка лінійка формуляцій.

Базова лінійка стартових добрив Квантум Діафан ACTion включає 5 марок, які враховують фізіологічну потребу окремих сільськогосподарських культур в елементах живлення та особливості ґрунтово-кліматичних умов певної зони.

Гнучкість виробничого процесу та високий рівень технічного оснащення дозволяють нам оперативно змінювати компонентний склад або корегувати фізичні-хімічні властивості та створювати особливі формуляції під потреби замовника.

Так, була вдосконалена одна з найпопулярніших марок Квантум Діафан - 8-24-0. Це універсальне стартове добриво з високим вмістом фосфору, яке також містить азот у амонійній формі. В результаті впровадження у виробництво нових технологічних рішень та компонентів було значно покращено стабільність формуляції при зберіганні за низьких температур.

Також, впроваджена у виробництво нова марка рідких стартових добрив 6-23-5, яка характеризується високим вмістом фосфору, а також амонійного азоту і калію, які підвищують ефективність внесених добрив.

  1. Гарантована якість продукції.

Сучасна технологія виробництва якісних рідких добрив являє собою багатостадійний процес хімічного синтезу. Основні стадії виробництва відбуваються на технологічній лінії, головними апаратами якої є хімічний реактори з нержавіючої сталі з можливістю регулювання та контролю температури, тиску та значення рН протягом хімічної екзотермічної реакції. Ця технологія потребує високого рівня технічного оснащення, постійного хімічного контролю на кожному етапі виробництва, супроводу кваліфікованих спеціалістів та хіміків-технологів. У виробничому процесі використовуються їдкі луги та кислоти, тому контроль норм техніки безпеки та охорони праці є обов’язковим. Недотримання хоча б одного з параметрів виробництва може призвести до невідповідності якісних показників отриманої продукції, а порушення правил безпеки до травм та хімічних опіків персоналу.

НВК «Квадрат» здійснює лабораторний контроль кожної партії на відповідность показників якості та концентрації елементів. Система управління якістю на виробництві сертифікована згідно норм ISO 9001 в провідному європейському центрі сертифікації, добрива Квантум  відповідають найвищим  міжнародним стандартам, зокрема регламенту EC fertiliser №2003/2003 та 2019/1009, що гарантує агровиробникам високу якість добрив, контроль відповідності заявленій кількості поживних речовин і безпеку у використанні. Продукція компанії зокрема  експортується до країн ЄС

  1. Агрономічна та економічна ефективність.

В цілому, застосування рідкого фосфору за технологією In-Furrow® дозволяє дещо знизити норму основного фосфорного добрива, що вноситься у гранульованому вигляді до посіву або під час сівби за схемою «5 на 5», без зниження врожайності. Або ж, при збереженні норм гранульованих NPK, підвищити їх ефективність та отримати збільшення врожайності.

За технологією In-Furrow, сумісно зі стартовими добривами, можна внести мікроелементи, інсектициди і мікробні препарати, додаткові активатори розвитку кореневої системи та стресостійкості. Наприклад, внесення цинку, бору та інших мікроелементів під час посіву дозволяє компенсувати частину виносу і забезпечити активний початковий ріст рослин. Біостимулятори на основі водоростей або амінокислот дозволяють підвищити ефективність рідких стартових добрив, позитивно впливаючи як на самі проростки, так і на ризосферну мікрофлору.

Крім зазначених переваг, ми також відмічали пришвидшення дозрівання (навіть декілька днів можуть зсувати строки збирання на більш сприятливі за погодними умовами), зменшення вологості зерна (із відповідним врахуванням економії на досушування), підвищення стійкості до післядії гербіцидів, внесених у сівозміні тощо.

Протягом багатьох років ми вивчаємо та досліджуємо ефективність рідких стартових добрив Квантум Діафан ACTion. За узагальненими даними за період 2018-2022 року середній приріст урожайності від внесення становить 0,2-0,5 т/га (11-15 % до контрольної схеми живлення) на соняшнику і 0,5-0,8 т/га (5-10 % до контролю) на кукурудзі. Схожі результати наведено в багатьох джерелах щодо застосування якісних стартових добрив в США та Канаді.

Окупність рідких стартових добрив Квантум Діафан ACTion (ROI, Return on investment) складає від 3 до 10 разів. Слід зазначити, що добрива Діафан розроблено саме для ультралокального внесення за технологіями In-Furrow® та POP-UP®  і спроба зекономити 5-10 $/га використовуючи добрива, що не призначені для цієї технології, ставить під ризик не тільки прибавку врожаю вартістю від 100 до 300 $/га, а й може призвести навіть до пошкодження посівів. Тому варто завжди рахувати не тільки потенційну економію, а й враховувати великі ризики, які несе застосування дешевих добрив.

Таким чином, в умовах наступного сезону робота над підвищенням коефіцієнту використання поживних речовин як з добрив так і з ґрунтових запасів набуває особливого значення. Основним завданням цього року буде не скільки підвищення продуктивності, а зниження собівартості продукції шляхом оптимізації витрат, зокрема витрат на мінеральне живлення. Дієвим інструментом підвищення ефективності використання елементів живлення, зокрема фосфору та азоту, є внесення якісних рідких стартових добрив в біологічно активній та доступній формі та з максимально ефективністю за технологією In-Furrow®.

Ми щиро вдячні нашим колегам та партнерам за співпрацю і вибір добрив TM Quantum®! Запевняємо, що ми й надалі будемо працювати над вдосконаленням наших продуктів, щоб ви отримували максимальний прибуток з кожного гектару!

 

2023-03-16