Квантум К-Трин

Laravel
Квантум К-Трин

Концентроване калійне добриво, кондиціонер ґрунту, коректор засоленості ґрунту.

Використовується у системах зрошення та фертигації овочевих, плодових,

декоративних культур та газонних трав для зниження засоленості ґрунту

в прикореневій зоні.

 

 

Хімічний склад та властивості:

 

  • K2O-15 % (150 г/л);
  • органічні кислоти - 19 % (190 г/л).
  • рН - 6,0-7,0;
  • Густина - 1,10-1,15 г/см3.

 

 

 

Дія і вплив добрива

 

Квантум К-Трин призначений для:

  • корекції надлишкової засоленості ґрунту і поливної води за рахунок зменшення розчинних солей у кореневій зоні (обмінного натрію, хлору та інших солей);
  • покращення структури ґрунту та запобігання його деградації;
  • профілактики дефіциту та забезпечення рослин калієм.

Накопичення в ґрунтах легкорозчинних солей (хлоридів, сульфатів і карбонатів натрію, магнію або кальцію) призводять до засолення ґрунтів та дисперсії колоїдів, що руйнують структуру ґрунту, знижують аерацію. Наслідком засолення є ущільнення або заболочування ґрунтів, що погіршує його повітряний режим, знижує доступність елементів живлення, пригнічує ріст кореневої системи, що призводить до поширення кореневих хвороб.

 

Спеціальний комплекс калію, який містить добриво Квантум К-Трин:

  • витісняє іони натрію та інших солей з ґрунту, сприяє їх розчиненню;
  • поліпшує обмін катіонів, підвищує мобільність та доступність поживних речовин.

 

Це покращує структуру ґрунту, його аерацію і здатність до утримання води, створюючи тим самим оптимальні умови для росту кореневої системи та покращення доступності макро- і мікроелементів.

 

 

Фертигація

 

Норма застосування залежить від ступеню засолення ґрунту та чутливості культур. При високому рівні засолення та помірній чутливості рослин до рівня солей у ґрунті – 9,0-10,0 л/га. Середня засоленість, при помірній чутливості рослин – 5,0- 7,0 л/га. Підтримуюча норма становить 2,5-5,0 л/га.

 

Найкращі результати досягаються при декількох обробках, але не більш ніж 4 рази на рік. Регулярне застосування при зрошенні - коригує мінералізацію поливної води та дозволяє знизити ймовірність збільшення засоленості.