Концентроване калійне добриво, кондиціонер ґрунту, коректор засолення.

Використовується у системах зрошення та фертигації овочевих, плодових, декоративних культур та газонних трав для зниження засоленості ґрунту в прикореневій зоні

Хімічний склад та властивості:

  • K2O-15 % (150 г/л);
  • органічні кислоти - 19 % (190 г/л).
  • рН - 6,0-7,0;
  • Густина - 1,10-1,15 г/см3.

Дія і вплив добрива

Квантум К-Трин призначений для:

  • Корекції надлишкової засоленості ґрунту і поливної води, за рахунок зменшення розчинних солей у кореневій зоні (обмінного натрію, хлору та інших солей);
  • Покращення структури ґрунту та запобігання його деградації;
  • Профілактики дефіциту та забезпечення рослин калієм.

Накопичення в ґрунтах легко розчинних солей (хлоридів, сульфатів і карбонатів натрію, магнію або кальцію) призводять до засолення ґрунтів і дисперсії колоїдів, що руйнують структуру ґрунту, знижують аерацію. Наслідком засолення є ущільнення або заболочування ґрунтів, що погіршує його повітряний режим, знижує доступність елементів живлення, пригнічує ріст кореневої системи та призводить до поширення кореневих хвороб.

Спеціальний комплекс калію добрива Квантум К-Трин: витісняє іони натрію та інших солей з ґрунтового комплексу, сприяє їх розчиненню; поліпшує обмін катіонів, підвищує мобільність та доступність поживних речовин.

Це покращує структуру ґрунту, його аерацію і здатність до утримання води, створюючи тим самим оптимальні умови для росту кореневої системи та покращення доступності макро- і мікроелементів.

Фертигація.

Норма застосування залежить від ступеню засолення ґрунту та чутливості культур.

При високому рівні засолення, помірній чутливості рослин до рівня солей у ґрунті – 9,0-10,0 л/га.

Середня засоленість, при помірній чутливості рослин – 5,0- 7,0 л/га.

Підтримуюча норма становить 2,5-5,0 л/га.

Найкращі результати досягаються з використанням декількох застосувань, але не більше ніж чотири рази на рік. Регулярне застосування при зрошенні корегує мінералізацію поливної води дозволяє знизити ймовірність збільшення солоності.

© 2010-2020 р. Науково-виробнича компанія «Квадрат»