Науково-виробнича компанія «Квадрат» була створена в 2010 році як приватна компанія, що займається розробкою та виробництвом високоефективних добрив та дослідженнями в галузі живлення рослин.

Наш бізнес сфокусовано на забезпечення високоякісного сервісу та продуктів для сільськогосподарських підприємств, що націлені на підвищення рентабельності рослинництва на основі високоефективних сучасних технологій.

Продукція:

Добрива є одним із найефективніших засобів впливу на продуктивність і якість рослин. У зв’язку з високою вартістю добрив перед сільськогосподарськими виробниками постає завдання мінімізації їх втрат та раціонального використання.

Позакореневе (листове) підживлення протягом багатьох років з успіхом використовується в рослинництві, особливо в інтенсивних технологіях вирощування. Це обумовлено тим, що при листковому внесенні забезпечується максимально ефективне використання поживних речовин у порівнянні з ґрунтовим внесенням. Так, різними дослідженнями встановлено, що для досягнення рівної ефективності внесення у ґрунт має бути у набагато більше порівняно з обприскуванням листя рослин.

Особливо ефективним є листове (позакореневе) внесення мікроелементів. На ефективність застосування мікроелементів значно впливає форма, у якій вони знаходяться. Так, широко відомо, що найбільш ефективною є хелатна форма, тобто органічна форма, у якій мікроелемент (переважно метал) знаходиться у зв’язку з хелатуючим агентом (переважно органічною кислотою). За різними даними, ефективність хелатів при позакореневому живленні у 5-10 разів вища порівняно з сольовими формами.

Незважаючи на невелику кількість споживання рослинами мікроелементів (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Co, Ni та ін.), вони відіграють не менш суттєву роль у формуванні врожаю, ніж макроелементи (N, P, K, S, Mg, Ca).

Рекомендовані схеми застосування препаратів на різних культурах:

Позакореневе підживлення рослин сьогодні є необхідним агрозаходом при вирощуванні сільськогосподарських культур. Обробка рослин по листу поживними елементами і біологічно активними речовинами дозволяє значно підвищити ефективність основних (ґрунтових) добрив, краще використовувати вологу, нівелювати негативну дію погодних факторів і пестицидів, максимально реалізувати генетичний потенціал сучасних сортів і гібридів рослин.

В усіх схемах для корекції живлення рослин, як для традиційних (мінімальних), так і інтенсивних технологій, обов’язково включають препарати з макро- і мікроелементами.

Ефективність мікроелементів під час листового внесення максимально проявляється за умов їх хелатування. В умовах упровадження більш інтенсивних технологій у рослинництві (а в останні роки інтенсифікація рослинництва набула значних обертів) роль позакореневого підживлення суттєво зросла. Крім препаратів на основі тільки макро- і мікроелементів, до схем для позакореневого підживлення доцільно включати препарати для корекції ростових і обмінних процесів на основі гумінових і фульвокислот, амінокислот, екстрактів морських водоростей та фізіологічно активних речовин синтетичної природи.

У результаті проведення досліджень на власних дослідних ділянках, у наукових установах та у виробничих умовах, спеціалістами компанії НВК «Квадрат» відпрацьовані і перевірені схеми сумісного і послідовного застосування препаратів власного виробництва.

На основі проведеної широкомасштабної і багаторічної роботи наша компанія пропонує найбільш ефективні та економічно обґрунтовані мінімальні та інтенсивні технології для польових, овочевих і плодово-ягідних культур.

Загальним правилом проведення всіх позакореневих підживлень є проведення їх у найбільш чутливі (критичні) фази росту та розвитку конкретної культури (формування генеративних органів, максимальне споживання елементів живлення, налив та достигання врожаю), а також, у разі необхідності, за даними листової діагностики.

Дистриб’ютори