Квантум ДІАФАН ACTion 2.0 7-20-4

Laravel
Квантум Діафан ACTion 2.0 7-20-4

Нова формуляція преміальних рідких стартових добрив з технологією захисту фосфору (Р),

що значно підвищує його ефективність, особливо на лужних або кислих ґрунтах та

при застосуванні у бакових сумішах з жорсткою водою. Додатково збагачене Zn (5 г/л)

та містить компоненти ACTion та Інгібітори Р-фіксації, які запобігають зв’язуванню

фосфору та сприяють пролонгації його засвоювання рослиною.

 

 

Хімічний склад та властивості, мас.% (w/w):

 

 • Загальний азот (N) – 7,0% (90 г/л)
 • Доступний фосфор (Р2О5) – 20,0% (254 г/л)
 • Доступний калій (К2О) – 4,0% (51 г/л)
 • Zn – 0,4% (5 г/л)
 • Композиція органічних речовин ACTion (в перерахунку на карбон) – 1,7% (22 г/л)
 • Інгібітори Р-фіксації – 1,0% (12.6 г/л)
 • Густина (при 20°С) – 1,27-1,29 г/мл
 • рН – 5,9-6,2
 • Температура кристалізації, °С: -11

 

 

Переваги КВАНТУМ ДІАФАН ACTion 2.0

 

 • високоефективне на кислих та лужних ґрунтах, стабільне при внесенні в бакових сумішах з водою завдяки технології захисту фосфору;
 • додатково містить цинк, забезпечує початкову потребу культур навіть за наявності гострої нестачі Zn в ґрунті;
 • зменшуючи зв’язування фосфору, покращує його дифузію в ґрунті, підвищує доступність та асиміляцію поживних речовин, в.т. мікроелементів;
 • технологія інтенсифікації ризосферних процесів ACTion;
 • доступна ортофосфатна форма фосфору, відсутність баластних солей, низький сольовий індекс.

 

 

Технологія захисту фосфору

 

Рівень рН ґрунту впливає на доступність елементів живлення, особливо фосфору (Р) та мікроелементів, змінюючи форму поживних речовин. Прямо чи опосередковано, pH впливає на розчинність цих елементів, визначаючи їх біологічну доступність і мобільність у ґрунті.

 

У лужних ґрунтах, (рН вище 7,5), фосфат-іони реагують з кальцієм (Ca) і магнієм (Mg), утворюючи малорозчинні сполуки. А у кислих ґрунтах (рН нижче 5,5) - фосфор (Р) реагує з алюмінієм (Al) та залізом (Fe), утворюючи нерозчинні фосфати.

 

 

Технологія захисту фосфору базується на застосуванні інгібіторів Р-фіксації, які діють шляхом блокування негативної взаємодії фосфору з антагоністичними позитивно зарядженими іонами (Ca2+, Fe3+ або Al3+), які можуть зв’язувати і обмежувати доступність Р для рослини, особливо в умовах неоптимального рН ґрунту.

 

Три ефекти дії:

 

 • запобігає фіксації фосфору, особливо при неоптимальних ґрунтових умовах;
 • підвищує доступність фосфору та інших поживних речовин в ґрунті та внесених добрив;
 • пролонгує дію стартових добрив, дозволяє поживним речовинам бути більш доступними рослині протягом вегетації.

 

 

 

Дія інгібіторів Р-фіксації у складі КВАНТУМ ДІАФАН ACTion 2.0 на прикладі застосування у бакових сумішах з жорсткою водою:

 

Дана схема ілюструє захист фосфору КВАНТУМ ДІАФАН ACTion 2.0 та блокування взаїмодії з катіонами Са і Mg у ґрунті. У випадку внесення звичайного ЖКУ можливе осадження, адсорбція фосфору та утворення нерозчинних сполук, недоступних для рослин.