Vědeckovýrobní společnost «KVADRAT» pracuje na trhu Ukrajiny od roku 2010 a je moderní, rychle rozvíjející se společností, ve které základními principy práce jsou vysoký profesionalismus, odpovědnost před každým zákazníkem a spolehlivost zaručeného výsledku.

Základními směry práce jsou uskutečnění činnosti, spojené s výrobou a prodejem agrochemických výrobků, a to, chelátových mikrohnojiv, suchých hnojiv, pesticidů a hygienických prostředků pro živočišnou výrobu. VVS «KVADRAT» zabývá se výzkumem v oblasti fotosyntézy, dýchání, mimokořenové výživy a odolnosti rostlin vůči stresu, a také zpracováním nových přípravků a hnojiv. V současné době na podniku vyrábějí se mikrohnojiva pro mimokořenovou výživu rostlin a přípravky, zvyšující jejich efektiviku, třech značek: Quantum, Aktiv Harvest a Nanit, suché hotové směsi NPK značky Proventus Fertiliser, dezinfekční prostředky pro živočišnou výrobu Pure Milk Protection.

Během 5 let práce ve VVS «KVADRAT» byly provedeny tři vlny modernizace výroby. Stále trvá proces zvyšování výrobni kapacity cestou přípravy a spouštění nového zařízení, provádí se školení personálu a zvyšeni kvalifikace personálu.

Přednostmi VVS «KVADRAT» jsou:

  • Dlouholetá úspěšná zkušenost práce v oblasti výroby a prodeje agrochemických produktů.
  • Vysoce kvalifikovaný a kompetentní personál. Uskutečňujeme vlastní prográm vývoje profesionality společníků a uskutečňujeme přípravu ke zvýšení jejich kvalifikace.
  • Vysoce kvalitni produkce, odpovídající mezinárodním standardům.
  • Používání ve své práce pouze kvalitní suroviny, odpovídající světovým požadavkům a ekologickým standardům.
  • Během doby práce na trhu Ukrajiny zákazníky VVS «KVADRAT»staly velké podniky zemědělského sektoru, fermerská hospodářství, obchodníky se zrnom.

K dosažení cílů společnost splňuje následující úkoly:

  • Rozvoj a samozdokonalování společnosti, orientování na dlouhodobou a stabilní činnost.
  • Individuální poměr ke každému zákazníku a vývoj dlouhodobých vztahů s partnery.
  • Vedení kvalitního, konkurenceschopného a efektivního byznysu, berouc v úvahu veškeré požadavy a návrhy zákazníka.

Místo výroby

Továrna VVS «KVADRAT» je v předměstí m. Charkiv, Ukrajina, a obsahuje plochu více než 6 ha. Na tomto území jsou čtyři výrobní dílny, administrativní budovy a společenské prostory, dvě chemické laboratoře kontroly kvality suroviny a hotových výrobků, sklad suroviny a hotových výrobků. Také ve společnosti je laboratoř listové diagnostiky rostlin.

Ke dnesnímu dni ke splnění planovyných objemů výroby střední zatížení výrobních kapacit je 38-42 %.

Konkurentní přednosti VVS «KVADRAT» je inovační poměr při zpracování prostředků v oblasti mimokořenové výživy rostlin, nepřetržité rozšiřování sortimentu vlastních výrobků, stabilní vysoká kvalita hnojiv.

V roce 2015 VVS «KVADRAT» získala certifikát od společnosti TUV SUD Management Service GmbH, potvrzující soulad systému managementu jakosti podniku se standardem ISO 9001.

VVS «KVADRAT» vyrábí kvalitni produkci, které odpovídá mezinárodním standardům jakosti.

Ohlašovatel, dovozce a zástupce v České republice:
Agrinova Consulting, s.r.o.
Za Rybníkem 683
252 42 Jesenice
Kontakt: Ing. Luděk Novák
Tel: +420 775 391 431
E-mail: ludek.novak@agrinova.cz