Діафан ACTion 5-20-5

Laravel
Квантум Діафан ACTion 5-20-5

Високочисті концентровані композиції макроелементів NPK для забезпечення рослин основними елементами живлення.

 

При виробництві рідких стартових добрив Квантум Діафан використовується унікальна композиція природних рослинних метаболітів та біологічно активних речовин – ACTion.


 

Хімічний склад та властивості, г/л:

 

 • Загальний азот (N) – 64

          в т.ч. амонійний азот (N-NH4+) – 64

          амідный азот (N-NH2) –  -
 • Доступний фосфор (Р2О5) – 254
 • Доступний калій (К2О) –  64
 • Комплекс біологічно активних речовин ACTion – 14
 • Густина (при 20 °С), г/мл – 1,25-1,28
 • рН, од. – 6,5 - 7,0
 • Температура кристалізації, °С:   –12,7

 

 

Ефективне рішення для:

 

 • ґрунтового внесення (технологія IN-FURROW);
 • позакореневого підживлення з метою корекції живлення рослин азотом, фосфором і калієм;
 • фертигації.

 

 

Переваги

 

 • 100% доступна ортофосфатна форма фосфору;
 • менша залежність від посушливих умов;
 • ефективне засвоєння за низьких температур ґрунту;
 • висока ефективність за низьких норм внесення;
 • відсутність баластних солей (хлориди та ін.) і шкідливих домішок;
 • безпечність для рослин за оптимальних норм;
 • нейтральний показник рН;
 • низький сольовий індекс (безпечність для проростків і листків);
 • відсутність корозії обладнання;
 • низька температура кристалізації;
 • ідеальна можливість сумісного внесення з мікроелементами, пестицидами і біодобривами.

 

 

Ґрунтове внесення (технологія IN-FURROW)

 

Норма внесення 20-90 л/га (25-125 кг/га).

Кукурудза, соняшник, соя, цукровий буряк: 20-50 л/га (25-70 кг/га).

Зернові культури, ріпак: 30-90 л/га (55-125 кг/га).

 

Максимально безпечна норма  внесення для насіння і проростків залежить від культури, ширини міжрядь, гранулометричного складу, температури та вологості ґрунту, його катіонообмінної здатності й вмісту органічної речовини, конструкції аплікатора та деяких інших факторів.

 

 

Позакореневе підживлення

 

Рекомендована норма внесення – 3-7 л/га. Витрата робочого розчину:

 • для польових, овочевих культур – 200-400 л/га;
 • для плодових культур та винограду – 500-1000 л/га.

 

Дотримуйтесь усіх вимог ефективного листкового внесення препаратів. Змішування добрива з жорсткою водою може призвести до випадіння осаду. Необхідно використовувати речовини для пом’якшення води.

 

 

Фертигація

 

Для приготування поливної суміші, потрібно розчинити 5 л добрива не менше ніж у 1000 л води. Загальна витрата добрива в середньому становить від 50 до 100 л/га за період вегетації. Денна норма витрати добрива коливається в межах 110 л залежно від агрономічної необхідності.

 

 

Обробка насіння

 

Можливе використання добрив Квантум Діафан ACTion для передпосівної обробки насіння у комбінації з протруйниками, мікродобривами, біологічно активними речовинами у нормі 13 л/т насіння.