Діафан ACTion 3-18-18

Laravel
Квантум Діафан ACTion 3-18-18

      

 

 

Високочисті концентровані композиції макроелементів NPK для забезпечення рослин основними елементами живлення.

 

При виробництві рідких стартових добрив Квантум Діафан використовується унікальна композиція природних рослинних метаболітів та біологічно активних речовин – ACTion.

 

 

Хімічний склад та властивості, г/л:

 

 • Загальний азот (N) – 42

          в т.ч. амонійний азот (N-NH4+) – 9,8

          амідный азот (N-NH2) – 32,2

 • Доступний фосфор (Р2О5) – 252
 • Доступний калій (К2О) – 252
 • Комплекс біологічно активних речовин ACTion – 14
 • Густина (при 20 °С), г/мл – 1,37-1,41
 • рН, од. – 7,3-7,7
 • Температура кристалізації, °С:   –18,2

 

 

Ефективне рішення для:

 

 • ґрунтового внесення (технологія IN-FURROW);
 • позакореневого підживлення з метою корекції живлення рослин азотом, фосфором і калієм;
 • фертигації.

 

 

 

Переваги

 

 • 100% доступна ортофосфатна форма фосфору;
 • менша залежність від посушливих умов;
 • ефективне засвоєння за низьких температур ґрунту;
 • висока ефективність за низьких норм внесення;
 • відсутність баластних солей (хлориди та ін.) і шкідливих домішок;
 • безпечність для рослин за оптимальних норм;
 • нейтральний показник рН;
 • низький сольовий індекс (безпечність для проростків і листків);
 • відсутність корозії обладнання;
 • низька температура кристалізації;
 • ідеальна можливість сумісного внесення з мікроелементами, пестицидами і біодобривами.

 

 

 

Ґрунтове внесення (технологія IN-FURROW)

 

Норма внесення 20-50 л/га (25-70 кг/га). Максимально безпечна норма внесення для насіння і проростків залежить від культури, ширини міжрядь, гранулометричного складу, температури та вологості ґрунту, його катіонообмінної здатності й вмісту органічної речовини, конструкції аплікатора та деяких інших факторів.

 

 

Позакореневе підживлення

 

Рекомендована норма внесення – 3-7 л/га. Витрата робочого розчину: для польових, овочевих культур – 200-400 л/га, для плодових культур та винограду – 500-1000 л/га.

 

Дотримуйтесь усіх вимог ефективного листкового внесення препаратів. Змішування добрива з жорсткою водою може призвести до випадіння осаду. Необхідно використовувати речовини для пом’якшення води.

 

 

Фертигація

 

Для приготування поливної суміші, потрібно розчинити 5 л добрива не менше ніж у 1000 л води. Загальна витрата добрива в середньому становить від 50 до 100 л/га за період вегетації. Денна норма витрати добрива коливається в межах 1-10 л залежно від агрономічної необхідності.

 

 

Обробка насіння

 

Можливе використання добрив Квантум Діафан ACTion для передпосівної обробки насіння у комбінації з протруйниками, мікродобривами, біологічно активними речовинами у нормі 1-3 л/т насіння.