Квантум ТРІО

Laravel
Квантум ТРІО

 

Комплекс 100% хелатованих EDTA мікроелементів (цинку, марганцю, міді), збагачений

азотом та сіркою. Призначений для внесення зі стартовими добривами при посіві

(In-Furrow) та позакореневого підживлення озимих та ярих культур.

 

Технологія ЕКСТРА-хелатування забезпечує відмінну сумісність в бакових сумішах

з концентрованими рідкими NPK добривами, біостимуляторами та засобами захисту рослин.

 

        

 

 

Хімічний склад та властивості:

N – 10% (100 г/л)

Zn - 3% (30 г/л)

Mn – 3% (30 г/л)

Cu -  2% (20 г/л)

SO3 – 6,5% (65 г/л)

амінокислоти 4% (40 г/л)

рН – 8,0-8,5

Густина – 1,30-1,35 кг/л

 

 

Дія і вплив мікродобрива

 

 • Призначене для корекції ґрунтового та тимчасового дефіциту мікроелементів (спричиненого погодно-кліматичними, ґрунтовими, хімічними факторами) на посівах озимих та ярих культур
 • При внесенні зі стартовими добривами (In-Furrow) та при позакореневому підживленні забезпечує високу доступність мікроелементів
 • Комбінація високодустопних форм цинку, марганцю та міді стимулює синтез фенолів, лігніну та накопичення цукрів, що забезпечує високу зимостійкість озимих культур
 • У посівах ярих культур сприяє підвищенню стійкості до посухи та хвороб
 • Азот та сірка підсилює синтез білків і ферментів
 • Амінокислоти підвищують проникність елементів живлення, активують ферментну захисну систему, сприяють підвищенню стресостійкості та подоланню рослинами наслідків негативних умов

 

Цинк (Zn)

 • Стимулює ферментативні захисні реакції та синтез хлорофілу
 • Приймає участь у вуглеводному обміні, синтезі білків, метаболізмі ауксину
 • Активує ріст кореневої системи

Марганець (Mn)

 • Каталізуює різні етапи біосинтезу лігніну та сприяє міцності клітинних стінок
 • Сприяє підвищенню вмісту цукрів у озимих культур, цим самим забезпечує високу морозо- і зимостійкість
 • Покращує стійкість до хвороб, активує фотосинтез, сприяє метаболізму азоту

Мідь (Cu)

 • Покращує метаболізм азоту
 • Сприяє накопиченню фенольних сполук та синтезу лігніну, що зміцнює клітинні стінки та підвищує стійкість до морозів

 

 

Технологія застосування

 

Позакореневе підживлення

Норма витрати становить 1,0-2,0 л/га залежно від культури та фази розвитку рослин.

 

Ґрунтове внесення (In-Furrow)

При сумісному застосуванні із рідкими стартовими добривами Квантум Діафан ACTion, норма витрат становить 1-3 л/га.

 

Фертигація при крапельному зрошенні

Препарат є ефективним при фертигації рослин на крапельному поливі. Концентрація препарату при фертигації: 100 мл на 1 м. куб. води.

 

Обробка насіння

Норма застосування 1-2 л/т насіння зернових, зернобобових, технічних та овочевих культур.