Квантум Т80

Laravel
Квантум Т80

    

 

Комплексний антистресовий препарат для підвищення стійкості рослин до посухи

і пошкоджень високими температурами, стимуляції коренеутворення,

покращення кількості та якості врожаю. В якості стимулятора покращує розвиток

кореневої системи, підвищує кількість і якість плодів, позитивно впливає на їх лежкість.

 

Використовуються перед можливою посухою, для підготовки рослини до нестачі

вологи та оптимізації метаболізму у стресових умовах.

 

 

Хімічний склад та властивості:

 

 • K2O – 1,5 % (15 г/л)
 • Прогормональні сполуки – 8,0% (80 г/л)
 • Амінокислоти – 5,0% (50 г/л)
 • Органічні кислоти -1,0% (10 г/л)
 • рН – 7,5-10,5
 • Густина – 1,02-1,07 кг/л

 

 

Дія та вплив мікродобрива

 

Квантум Т80 містить у своєму складі декілька груп прогормональних сполук та стимулюючих компонентів:

 

 • Прогормональні сполуки використовуються рослиною під час активного розвитку для синтезу необхідних фітогормонів (ауксинів, гіббереллінів та цитокінінів). В умовах стресу вони стимулюють імунну систему рослин, активують експресію стрес-реагуючих генів, регулюють транспірацію та роботу продихів в умовах недостатньої зволоженості. Сприяють росту кореневої системи, покращують ефективність використання вологи, чим підвищують посухостійкість рослин. При внесенні разом з стартовими добривами при посіві, стимулюють ріст коренів та розвиток ризобіоти.
 • Антистресанти (амінокислоти та органічні кислоти) активують біохімічні механізми адаптації рослин, підвищують активність фітогормонів та антиоксидантних ферментів; стимулюють синтез стресових білків, осмолітів та проліну, сприяють швидкому відновленню рослин після дії негативних факторів.
 • Калій впливає на синтез ферментів та білків, осморегуляцію, стимулює фотосинтез та флоемний транспорт поживних речовин, регулює роботу продихів та катіонно-аніонний баланс і активує загальну стресостійкість.

 

 

 

 

 

Технологія застосування

 

Обробка насіння

З метою стимуляції розвитку кореневої системи Квантум-Т80 застосовують у нормі 0,5-1,0 л/т насіння зернових, зернобобових, технічних та овочевих культур.

 

Позакореневе підживлення

 

Для підвищення стійкості рослин до посухи, Квантум Т80 (0,4 – 0,8л/га) рекомендується застосовувати при високій ймовірності посухи, особливо у критичні фази розвитку.

 

В якості антистресанту, для прискорення відновлення після дії негативних факторів, протягом всього періоду вегетації та при сприятливих умовах, Квантум Т80 (0,4-0,6 л/га) застосовують сумісно з Квантум АміноМакс 200 (норма витрат 0,5 л/га).

 

В якості стимулятора росту Квантум-Т80 (0,4-0,6 л/га) застосовують протягом всього періоду вегетації.

 

Для покращення кількості і якості врожаю Квантум-Т80 застосовують у період починаючи від початку цвітіння до фази достигання, з нормою витрати:

 • для польових та овочевих культур – 0,4-0,6 л/га,
 • для плодово-ягідних – 0,1-0,2 л/100 л (інтервал внесення два-три тижні).

 

 

Ґрунтове внесення (технологія IN-FURROW®)

Для розвитку кореневої системи та ризобіоти Квантум Т80 (0,1-0,3 л/га) рекомендується застосовувати разом з рідкими стартовими добривами Квантум Діафан ACTion при посіві або посадці.

 

 

Сумісність з іншими агрохімікатами

Можливе сумісне внесення Квантум Т80 разом із засобами захисту рослин та іншими добривами, але не рекомендується поєднувати підживлення з обробкою гербіцидами в ранні фази розвитку рослин, що пов’язано з ймовірним підсиленням ефекту фітотоксичності для культурної рослини та антистресового ефекту для бур’янів

 

 

 

 

Рекомендовані норми витрати мікродобрива Квантум  Т80

 

Польові культури
Сфера застосування

Норма внесення,

л/га

Підвищення стійкості рослин до посухи 0,4-0,8
Антистресант протягом періоду вегетації сумісно з Квантум АміноМакс 200 0,4-0,6

Стимуляція розвитку рослин та покращення кількості і якості врожаю

0,4-0,6
Овочеві культури
Сфера застосування

Норма внесення,

л/га

Підвищення стійкості рослин до посухи 0,4-0,8
Антистресант протягом періоду вегетації сумісно з Квантум АміноМакс 200 0,4-0,6

Стимуляція розвитку рослин та покращення кількості і якості врожаю

0,4-0,6
Плодово-ягідні культури
Сфера застосування

Норма внесення,

л/га

Підвищення стійкості рослин до посухи 0,4-0,8
Антистресант протягом періоду вегетації сумісно з Квантум АміноМакс 200 0,4-0,6

Стимуляція розвитку рослин та покращення кількості і якості врожаю

0,4-0,6