Кондиціонер, пом’якшувач води на основі композицій карбонових кислот та фосфоровмісних сполук. Зв’язує катіони жорсткості (Ca та Mg) та інші метали у робочих розчинах пестицидів для попередження взаємодії діючих речовин.

Хімічний склад та властивості:

  • Хелатуючі речовини – 46,5 %.
  • рН (1%) – 7,0 - 8,5;
  • Густина 1,30 – 1,35 кг/л.
  • Зв‘язуюча здатність не менше 155 мг CaCO3/мл.

Дія та вплив препарату

Препарат являє собою суміш хелатуючих агентів та аналогічних сполук у високій концентрації (450-500 г/л у перерахунку на ЕДТА) з додаванням спеціальних добавок. Препарат ефективно зв’язує катіони жорсткості (зокрема, Ca та Mg) та інших металів у робочих розчинах пестицидів для попередження взаємодії з діючими речовинами.

Переваги:

  • Висока концентрація та чистота компонентів;
  • Спеціальні добавки сприяють утриманню поживного розчину на листковій поверхні та забезпечують пролонгований ефект;
  • Стабілізує робочий розчин, за рахунок зв’язування іонів кальцію, магнію та інших металів переводить їх в біодоступну для рослин форму.

Рекомендовані норми застосування (мл препарату на 100 л води):

Жорсткість води Норма витрати
Нім. градус (°dH) ppm CaCO3 характеристика мл/100л
0—4° 0—70 ppm дуже м'яка 0
5—8° 70—140 ppm м'яка 30-80
9—12° 140—210 ppm середньої жорсткості 60-130
13—22° 210—390 ppm жорстка 90-240
23—34° 390—600 ppm дуже жорстка 170-370
600—800 ppm 260-500
800—1000 ppm 350-620

Наведені норми є орієнтовними, оскільки хімічний склад води може суттєво відрізнятися залежно від джерела та місцевості. Для точного розрахунку необхідно у конкретних випадках і умовах проводити попереднє визначення показника жорсткості води та потреби препарату.

Рекомендовано провести тест на жорсткість води після додавання препарату, з метою контролю зниження рівня жорсткості до необхідного рівня.

Завжди додавати препарат у бак обприскувача перед пестицидами та іншими агрохімікатами.

Сумісність з іншими агрохімікатами.

Квантум Softener добре сумісний з засобами захисту рослин та іншими добривами. Перед змішуванням рекомендується перевірити сумісність препаратів: тестове приготування робочого розчину не повинне давати осад. Допускається незначне помутніння.

Не рекомендується використовувати з мідьвмістними фунгіцидами!

Перед застосуванням препарат рекомендується добре збовтати.

© 2010-2020 р. Науково-виробнича компанія «Квадрат»