Висококонцентроване комплексне хелатне добриво для позакореневого підживлення технічних культур (соняшник, ріпак, цукровий буряк, соя та ін.), а також для обробки насіння. У своєму складі має підвищений вміст міді, цинку та марганцю. Застосовується разом з добривом «Квантум – Бор Актив» («Квантум – Бор Актив + Мо») та іншими мікродобривами.

Хімічний склад та властивості:

 • N - 6% (57 г/л);
 • P2O5 - 5% (52 г/л);
 • K2O - 8% (77 г/л);
 • SO3 - 3% (30 г/л);
 • B - 0,6% (6 г/л);
 • Zn - 1,2% (12 г/л);
 • Cu - 1,1% (11 г/л);
 • Mn - 1,1% (11,3 г/л);
 • Mo - 0,03% (0,3 г/л);
 • Ni - 0,01% (0,1 г/л);
 • Co - 0,003% (0,03 г/л).
  1. Додатково містить комплекс біологічно активних речовин.
 • pH - 7,5-8,5
 • Густина - 1,20 - 1,25 кг/л

Дія і вплив мікродобрива

Використовується в системах позакореневого підживлення для:

 • корекції тимчасового дефіциту (спричиненого погодно-кліматичними, ґрунтовими, хімічними факторами) макро- і мікроелементів, біологічно активних речовин у рослинах;
 • корегування системи удобрення рослин у разі дефіциту в ґрунті важливих мікроелементів, а також в інтенсивних технологіях при вирощуванні високих урожаїв олійних культур;
 • активізації біологічної активності рослин у відповідальні фази росту і розвитку, для формування максимально можливої в конкретних умовах продуктивності посівів олійних культур;
 • подолання рослинами наслідків стресових умов, що призвели до уповільнення ростових процесів.
  Результатом застосування мікродобрива в системах рекомендованого позакореневого підживлення є:
 • збільшення кількості квіток у ріпаку та їх краще запилення;
 • поліпшення озерненості кошика у соняшника;
 • підвищення імунітету рослин;
 • приріст урожайності на рівні 10-20%;
 • збільшення маси 1000 зерен на 3-5%;
 • збільшення наповненості зерна та вмісту олії в ньому;
 • збільшення вмісту білка в зерні бобових;
 • підвищення цукристості буряку.

Технологія застосування

Обробка насіння

Насіння обробляють стандартним способом, наприклад, за допомогою машин ПС-10. Спочатку готують розчин протруйника, при цьому початкову кількість води зменшують на відповідну дозу мікродобрива, а потім додають у цей розчин мікродобриво «Квантум», доводячи таким чином кінцевий об'єм до номінального. Перед змішуванням рекомендується перевірити сумісність препаратів: тестове приготування робочого розчину не повинне давати осад. Можливе незначне помутніння. Оброблене насіння просушити або висівати безпосередньо після обробки. Для кращої ефективності рекомендується застосовувати разом з мікродобривом «Квантум - СРКЗ», норма витрати якого 0,8-1,0 л/т. Також рекомендується використовувати Квантум-ХЕЛАТ МОЛІБДЕНУ (Мо) (0,5л/т) на кислих ґрунтах.

Обприскування

Витрата робочого розчину - 200-300 л/га. Обробки виконуються стандартними обприскувачами. Робочий розчин готують безпосередньо перед внесенням. Заповнюють бак на 2/3 водою та при перемішуванні послідовно додають компоненти, дочекавшись рівномірного перемішування попереднього компонента. Обробки рекомендовано проводити сумісно з карбамідом (5-15 кг/га). Вміст біурету не повинен перевищувати 0,8%, інакше є ризик пошкодити листя рослин. В іншому випадку необхідно зменшувати кількість карбаміду. Під час застосування сучасних обприскувачів з дрібнодисперсним розпиленням можливо знизити норму витрати робочого розчину до 50-150 л/га.

Рекомендовані норми витрати мікродобрива «Квантум - ТЕХНІЧНІ»

Культура Фаза росту і розвитку Дія мікродобрива Норма витрати, л/га (л/т)
ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ
СоняшникОбробка насіння під час протруювання (ВВСН 00)Стимулювання проростання насіння, формування розвинутої кореневої системи3,0 (л/т)
2-3 пари листків (ВВСН 14-16)Формування кореневої системи і листового апарату, інтенсифікація процесу фотосинтезу1,0-2,0
5-6 пар листків (ВВСН 33-37)Сприяння формуванню кошика, як основи високого врожаю2,5
Озимий і ярий ріпак, гірчицяОбробка насіння під час протруювання (ВВСН 00)Стимулювання проростання насіння, формування розвинутої кореневої системи2,0 (л/т)
4-6 листків (перед зимою, для озимого ріпаку) (ВВСН 14-16)Підготовка до перезимівлі, збільшення інтенсивності накопичення цукру в кореневій системі1,0
Весняна розетка - стеблування (ВВСН 21-39)Формування листового апарату інтенсифікація процесу фотосінтезу1,0-2,0
Бутонізація (перед цвітінням) (ВВСН 50-61)Стимулювання утворення квіткових бруньок і галуження рослини, підвищення життєздатності пилку2,0
Формування насіння (ВВСН 71-79)Налив насіння, покращення його якості1,0
ГречкаБутонізація (перед цвітінням) (ВВСН 51-61)Стимулювання утворення квіткових бруньок і галуження, підвищення життєздатності пилку1,5-2,0
БОБОВІ КУЛЬУРИ
Соя, горохОбробка насіння під час протруювання (ВВСН 00)Стимулювання проростання насіння, формування розвинутої кореневої системи3,0 (л/т)
2-3 пари листків (ВВСН 14-16)Формування кореневої системи і листового апарату, інтенсифікація процесу фотосинтезу1,0
Бутонізація – початок цвітіння (ВВСН 51-61)Стимулювання утворення квіточок, підвищення життєздатності пилку2,5-3,0
Формування бобів (ВВСН 71-79)Формування повноцінних виповнених насінням бобів, покращення якості насіння1,0
ЦУКРОВИЙ І КОРМОВИЙ БУРЯК
Цукровий і кормовий бурякОбробка насіння під час протруювання (ВВСН 00)Стимулювання проростання насіння, формування розвинутої кореневої системи3,0 (л/т)
4-6 листків (ВВСН 14-16)Формування кореневої системи і листового апарату, інтенсифікація процесу фотосинтезу1,0
Змикання листків у рядках (ВВСН 19-34)Формування листового апарату, інтенсифікація процесу фотосинтезу2,0
Змикання листків у міжряддях (ВВСН 35-39)Формування листового апарату, інтенсифікація процесу фотосинтезу2,0
Активний ріст корнеплодів (ВВСН 39-49)Підтримування життєдіяльності листового апарату, покращення відтоку пластичних речовин для формування корнеплодів2,0

Для досягнення кращих результатів рекомендуємо виконувати підживлення в комплексі з іншими препаратами згідно з технологічними схемами для відповідної культури. Див. рекомендовані схеми використання добрив «Квантум».

Авіаційна обробка

Можливо також виконувати авіаційну обробку. Норма витрати при авіаобробці - 1,5 л/га на одну обробку, а витрата робочого розчину залежить від типу обладнання (перш за все - від типу форсунок) і може складати від 5 до 50 л/га.

Обприскування проводити зранку або ввечері.

Оптимальна температура повітря 10-25°С, швидкість вітру до 5 м/с. Застереження. Не рекомендується виконувати обробку в умовах дії низьких або високих температур повітря, інтенсивного сонячного випромінюванні та сильного вітру. При невеликих нормах робочого розчину (менше 150 л/га) необхідно звертати особливу увагу на якість води та сумісність компонентів бакових сумішей.

Сумісність з іншими агрохімікатами.

Можливе сумісне внесення «Квантуму» разом із засобами захисту рослин та іншими добривами. Перед змішуванням рекомендується перевірити сумісність препаратів: тестове приготування робочого розчину не повинне давати осад. Допускається незначне помутніння.

© 2010-2018 р. Науково-виробнича компанія «Квадрат»